Tìm kiếm
Tiếng Việt
Danh Mục
  Menu Close

  Quyền riêng tư

  Mục đích áp dụng

  Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website http://www.kacimax.com/.

  Chính Sách này mô tả cách KACIMAX tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên KACIMAX (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên KACIMAX được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 3 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên KACIMAX.

  Quy định cụ thể

  1. Về việc thu thập thông tin

  - Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại KACIMAX, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).

  - Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. KACIMAX không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo. 

  2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

  - Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và KACIMAX, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của KACIMAX, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của KACIMAX bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS.

  KACIMAX có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. KACIMAX cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của KACIMAX. Khi thu thập dữ liệu, KACIMAX thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

  - Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng được các đối tác cổng thanh toán của WAFOLI bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. KACIMAX không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của KACIMAX.

  - Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được KACIMAX lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12(mười hai) tháng kể từ ngày Khách Hàng đóng tài khoản trên KACIMAX. Sau khi thời hạn này kết thúc, KACIMAX sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.

  - Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của KACIMAX, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống KACIMAX, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp KACIMAX phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… KACIMAX có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

  3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

  KACIMAX có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

  - Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào KACIMAX;

  - Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với KACIMAX, các website khác trong cùng hệ thống sở hữu của KACIMAX, hoặc ngược lại;

  - Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên KACIMAX;

  - Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

   4. Về việc liên kết với các website khác

  - Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên KACIMAX trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của KACIMAX tại www.kacimax.com.

  - Khách Hàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào KACIMAX từ các website khác không phải là website chính thức của KACIMAX.

   5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

  - WAFOLI không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để KACIMAX cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

  - Ngoài các trường hợp nêu trên, KACIMAX sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, KACIMAX cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

  KACIMAX có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

  •          Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: KACIMAX có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp KACIMAX tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho KACIMAX sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  •          Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các công ty khác trong 3T VIỆT NAM và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với KACIMAXKACIMAX có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các công ty thành viên của 3T VIỆT NAM, các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của KACIMAX. Việc chia sẻ này giúp KACIMAX có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Bạn có thể quan tâm. Trong trường hợp các công ty thành viên của 3T VIỆT NAM và các công ty liên kết của KACIMAX được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
  •          Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của KACIMAXKACIMAX có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. KACIMAX cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
  •          Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được KACIMAX sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
  •          Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà KACIMAX có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, KACIMAX sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

  6. Sử dụng Cookie

  KACIMAX cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của KACIMAX... nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp KACIMAX hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

  7. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

  Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của KACIMAX +84 24.3368.7799 hoặc gửi email đến địa chỉ: [email protected]

   

  Chính sách bảo mật thanh toán

  1. Mục đích áp dụng

  Hệ thống thanh toán thẻ trên website www.wafoli.com (sau đây gọi là "KACIMAX") được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của KACIMAX đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

  Ngoài ra, KACIMAX còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng, đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của khách hàng.

  2. Quy định cụ thể

  - Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

  Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.

  •          Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
  •          Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
  •          Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

  - Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của KACIMAX áp dụng với khách hàng:

  KACIMAX cung cấp tiện ích lưu giữ thông tin thẻ để sử dụng cho các lần thanh toán sau trên KACIMAX.COM với nguyên tắc KACIMAX chỉ lưu khóa thông tin thẻ thanh toán đã được các Đối Tác Cổng Thanh Toán mã hóa. Vì vậy:

  •           Khách hàng lựa chọn sử dụng tiện ích: trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán khách hàng liên hệ với Đối Tác Cổng Thanh Toán để được giải quyết.
  •          Khách hàng không lựa chọn sử dụng tiện ích: thông tin Thẻ thanh toán của khách hàng không lưu trên hệ thống của KACIMAX mà được lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS trên các Đối Tác Cổng Thanh Toán.
  •          Khách hàng truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS.
  •          Khách hàng có thể tuỳ chọn sử dụng OTP để truy cập và giao dịch.
  •          KACIMAX cung cấp chức năng thanh toán một bước: khi khách hàng bật chức năng này, hệ thống sẽ mặc định thông tin nhận hàng/đặt hàng theo đơn hàng trước đó, hình thức thanh toán lựa chọn theo hình thức của đơn hàng đặt thành công trước đó. (khách hàng có thể tùy chỉnh thông tin nếu muốn)

  Hệ thống nội bộ giữa các modules của KACIMAX sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa private và public key đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.