Tìm kiếm
Tiếng Việt
Danh Mục
  Menu Close

  Điều khoản & điều kiện

  I.       Điều khoản và điều kiện giao dịch

     Chào mừng Quý khách đến với website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.KACIMAX.com (Sau đây viết tắt là “KACIMAX” Website điện tử thiết lập và sở hữu bởi CÔNG TY TNHH Dịch vụ thương mại Quốc Tế 3T Việt Nam, thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108418554 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/08/2018.

  KACIMAX cũng đã được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký đối với website thương mại điện tử từ ngày….

  Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là "Điều Khoản Và Điều Kiện") trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ nào trên Website/Ứng Dụng (sau đây gọi là "Sản Phẩm").

  1. Phạm vi áp dụng 

  1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

  (i) Mua Sản Phẩm bán trên Website/Ứng Dụng; Và

  (ii) Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên Website/Ứng Dụng.

  1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này bao gồm: mọi cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch thông qua KACIMAX và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

  2. Xác lập và hủy hợp đồng Thương mại điện tử:

  2.1. Xác lập hợp đồng Thương mại điện tử

  Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên Website/Ứng Dụng trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của KACIMAX tới Khách Hàng.

  Các bước hình thành hợp đồng như sau:

  Bước 1: Khách Hàng đăt hàng trên Website/Ứng Dụng sẽ hình thành một đơn đặt hàng ("Đơn Đặt Hàng"). Ngay sau đó, KACIMAX gửi thông báo đặt hàng (về mã đơn hàng, thông tin người nhận) cho Khách Hàng (i) trực tiếp qua Website/Ứng Dụng và/hoặc (ii) qua email đăng ký;

  Bước 2: KACIMAX gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng thông qua một trong các Phương thức sau:

   - Qua địa chỉ email mà Khách Hàng đã đăng ký với nội dung: danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng, điện thoại liên hệ, thông tin người nhận, người đặt hàng, giá trị thanh toán, … ; Hoặc

  -  Qua tin nhắn tới số điện thoại đặt hàng của Khách Hàng với nội dung:mã đơn hàng; xác nhận xử lý thành công, thông tin liên lạc; Hoặc

  -  Qua việc cập nhật tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website/Ứng Dụng với nội dung Đơn hàng đã được xác nhận, hoặc nội dung có ý nghĩa tương đương.

  Hợp đồng giữa KACIMAX và Khách Hàng chỉ xác lập và có hiệu lực kể từ thời điểm KACIMAX gửi xác nhận như nêu tại Bước 2 (“Hợp Đồng”).

  (*) Lưu ý: Trong quá trình xử lý Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng, KACIMAX có quyền không xác nhận Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn:

  - KACIMAX/nhà cung cấp không thể đáp ứng các điều kiện giao dịch trong Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc do nhà cung cấp;

  KACIMAX nghi ngờ có sự đầu cơ kiếm lợi từ Khách Hàng (khái niệm đầu cơ được quy định tại mục (i) khoản 2.2.2 dưới đây);

  KACIMAX sẽ cập nhật thông tin trạng thái đơn hàng không được xác nhận trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website/Ứng Dụng để Khách Hàng theo dõi. 

  2.2. Hủy Đơn đặt hàng/Hủy Hợp Đồng

  2.2.1. Khách Hàng có quyền hủy Đơn Đặt Hàng, hủy Hợp Đồng trong các trường hợp sau đây:

  (i)          Hủy trước khi Sản Phẩm được giao:

  1.    Với bất kỳ lý do gì, Khách Hàng được quyền hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trước thời điểm Sản Phẩm được giao (trừ trường hợp Sản Phẩm áp dụng các điều kiện đặc biệt khác đã được KACIMAX quy định trên từng nội dung về Sản Phẩm), bằng một hoặc nhiều phương thức sau:

  -     Liên hệ đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng (hotline: +82 24.3368.7799); Và/Hoặc

  -     Gửi yêu cầu qua email: [email protected]; Và/Hoặc

  -    Sử dụng nút “HUY DON HANG” trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website (việc hủy đơn hàng bằng phương thức này có thể chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của Khách Hàng vì phụ thuộc vào tính năng được cung ứng của Website tại từng thời điểm).

  2.    KACIMAX xác nhận qua SMS; email hoặc cập nhật tình trạng đơn hàng (Đơn hàng đã được hủy) trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng.

  (ii)  Hủy sau khi Sản Phẩm được giao: Khách Hàng chỉ được hủy Hợp Đồng sau khi Sản Phẩm được giao theo các quy định tại Chính sách giao hàng tải trên Website/Ứng Dụng. 

  2.2.2. KACIMAX có quyền hủy Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận (Hợp Đồng) trong một số trường hợp sau đây:

  (i)   Khi KACIMAX phát hiện Khách Hàng có dấu hiệu (theo quan điểm của KACIMAX):

  1.    Đầu cơ (được hiểu là Khách Hàng lợi dụng các chính sách bán hàng của KACIMAX để đặt hàng với số lượng nhiều và/hoặc không dùng cho mục đích tiêu dùng cuối cùng mà để mua đi bán lại, nhằm tìm kiếm lợi ích); và/hoặc

  2.    Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) trong quá trình thực hiện giao dịch của KACIMAX để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường;

  3.    Vi phạm các quy định của Chính Sách Khuyến Mại quy định tại Mục 2.3 Điều Khoản và Điều Kiện này.

  (ii)  Khi KACIMAX/nhân viên giao hàng của KACIMAX không liên hệ được với Khách Hàng từ ba (03) lần trở lên trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu liên hệ giao hàng;

  (iii) Khi Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc thực hiện Hợp Đồng của KACIMAX diễn ra và kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra Bất khả kháng, KACIMAX sẽ bằng mọi phương thức, nỗ lực tối đa thông báo cho Khách Hàng về tình trạng này và đề xuất thời gian thực hiện Hợp Đồng mới. Trường hợp, Khách Hàng không đồng ý với đề xuất của KACIMAX có thể chủ động hủy Hợp Đồng hoặc KACIMAX sẽ chủ động hủy.

  (iv) Các trường hợp KACIMAX có căn cứ xác định Hợp Đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

  Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website/Ứng Dụng. 

  2.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, KACIMAX có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  (i) Giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua;

  (ii) Giới hạn về mục đích mua Sản Phẩm, theo đó Sản Phẩm mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào;

  (iii) Các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính Sách Khuyến Mại.

  Vì vậy, KACIMAX có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại mà không cần thông báo đến Khách Hàng. Để làm rõ, Đơn Đặt Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Đặt Hàng vi phạm do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên KACIMAX để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. WAFOLI sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.

  3. Giá cả, hóa đơn GTGT và thanh toán

  3.1. Giá của Sản Phẩm có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được mô tả cụ thể trên trang giới thiệu Sản Phẩm. Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên KACIMAX.

  3.2. Khách Hàng có quyền yêu cầu xuất hóa đơn GTGT và được nhận hóa đơn GTGT hợp lệ từ KACIMAX hoặc nhà cung cấp (tùy từng trường hợp cụ thể đã được ghi rõ đối với từng Sản Phẩm trên Website/Ứng Dụng) cho Đơn Đặt Hàng bằng cách nhấn (click) vào ô “Xuất hóa đơn GTGT cho đơn hàng” trước khi tiến hành thanh toán. Khách hàng chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin xuất hóa đơn GTGT. KACIMAX/nhà cung cấp sẽ không hỗ trợ thực hiện bất kỳ yêu cầu thay đổi/sửa đổi nào đối với thông tin xuất hóa đơn GTGT từ Khách Hàng khi Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận. KACIMAX có thể từ chối hoặc đồng ý hỗ trợ giải quyết tùy từng trường hợp cụ thể nếu Khách Hàng có yêu cầu xuất hóa đơn GTGT sau khi đã gửi Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Bước 1 Khoản 2.1 của Điều Khoản Và Điều Kiện này.

  (*) Lưu ý: Trong mọi trường hợp, KACIMAX/nhà cung cấp không hỗ trợ tách/gộp nhiều Đơn Đặt Hàng và xuất hóa đơn GTGT cho Đơn Đặt Hàng tách/gộp này

  3.3. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách giao hàngđăng tải trên KACIMAX trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

  3.4. KACIMAX có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của KACIMAX.

  3.5. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:

  (i) Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ KACIMAX chuyển đến;

  (ii) Sử dụng và bảo quản thẻ cẩn thận (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…), bảo mật thông tin tài khoản/thông tin thẻ;

  (iii) Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ/tài khoản để mua hàng tại KACIMAX. Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại KACIMAX, Khách Hàng cần liên hệ ngay với Trung Tâm CSKH của KACIMAX để được xử lý kịp thời;(iv) Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ. 

  4.Giao nhận sản phẩm

  4.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên KACIMAX hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách giao hàng đó.

  Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”.

  Khi được KACIMAX yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng

  4.2. Quy định về kiểm tra Sản Phẩm khi nhận hàng được quy định tại Chính sách giao hàng được đăng tải trên Website/Ứng Dụng.

  Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Danh sách giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có). Sau thời hạn đổi trả Sản Phẩm quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website/Ứng Dụng, các vấn có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có) sẽ được thực hiện theo Chính sách bảo hành đăng tải trên Website/Ứng Dụng.

  5. Đổi, trả sản phẩm

  Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website/Ứng Dụng.

  6. Điểm thưởng và đổi điểm

  Quy định về tích lũy và quy đổi điểm thưởng được thực hiện theo chính sách cụ thể của KACIMAX tại từng thời điểm.

  KACIMAX khuyến khích Khách Hàng đăng ký tài khoản trên KACIMAX để tiện theo dõi lịch sử giao dịch, nhận thông tin cập nhật về hàng hóa, các chương trình khuyến mại, hưởng các ưu đãi đối với khách hàng thân thiết. 

  7. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

  7.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm… Khách Hàng có thể liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của KACIMAX theo số hotline 0937250110 hoặc email [email protected] Khi liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà 3T VIỆT NAM gửi cho Khách Hàng. Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

  7.2. Bảo hành Sản Phẩm:

  Các Sản Phẩm sẽ dược bảo hành (Nếu có) theo chính sách của nhà phân phối, nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất; Trong mọi trường hợp KACIMAX không có trách nhiệm bảo hành Sản Phẩm. Khách hàng vui lòng đọc và làm theo hướng dẫn tra cứu, kích hoạt bảo hành và chính sách bảo hành được gửi kèm theo Sản Phẩm và/hoặc được đăng tải trên Website/Ứng Dụng (Tùy từng thời điểm). Trong trường hợp gặp khó khăn hoặc thắc mắc, Khách Hàng có thể liên hệ theo thông tin hướng dẫn hoặc liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của KACIMAX theo số hotline +84 24.3368.7799 hoặc email [email protected] để được hỗ trợ. 

  8. Bảo mật thông tin

  8.1. Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng đăng tải trên Website/Ứng Dụng.

  8.2. Quy định về bảo mật thông tin thanh toán cho Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật thông tin thanh toán.

  9. Giới hạn trách nhiệm

  Trong mọi trường hợp, KACIMAX không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ KACIMAX sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi của KACIMAX gây ra. 

  10. Điều khoản chung

  10.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này. Nếu có bất cứ sự không thống nhất nào giữa Điều Khoản Và Điều Kiện này với bất cứ quy định nào khác về cùng một nội dung, nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

  10.2. KACIMAX và Khách Hàng khi truy cập và mua hàng trên Website/Ứng Dụng đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này. KACIMAX có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Và Điều Kiện này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Website/Ứng Dụng và không cần phải thông báo trước, khi Khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch với KACIMAX sau khi thay đổi Điều Khoản Và Điều Kiện mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận với những thay đổi đó. Một lần nữa, KACIMAX lưu ý: Khách Hàng vui lòng cập nhật thường xuyên hoặc đọc kỹ lại Điều Khoản Và Điều Kiện trước khi thực hiện giao dịch.

  10.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

  10.4. Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa KACIMAX và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

   II.       Quy chế hoạt động website TMĐT Kacimax.com

  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE - ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

  1. NGUYÊN TẮC VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

  •          1.1. Website www.kacimax.com và ứng dụng di động thương mại điện tử KACIMAX (sau đây gọi là “KACIMAX”) là website và ứng dụng di động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến thiết lập bởi CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 3T VIỆT NAM, một công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108418554 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/08/2018 (sau đây gọi là “3T VIỆT NAM”
  •          1.2. KACIMAX là sàn giao dịch thương mại điện tử và website/ứng dụng di động khuyến mại trực tuyến dành cho các cá nhân, thương nhân (i) có nhu cầu giới thiệu, bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên KACIMAX; và (ii) đã ký hợp đồng với KACIMAX để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên KACIMAX (sau đây gọi chung là “Thương Nhân”).
  •          1.3. Khách hàng tham gia giao dịch trên KACIMAX là (i) mọi cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch trên website và thông qua ứng dụng KACIMAX; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).
  •          1.4. Sản phẩm giao dịch trên KACIMAX bao gồm hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ (sau đây gọi chung là "Sản Phẩm").
  •          1.5. Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm trên KACIMAX phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Thương Nhân và Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Thương Nhân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên KACIMAX.
  •          1.6. KACIMAX sẽ ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của Khách Hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của KACIMAX; và (ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của KACIMAX cho Khách Hàng (sau đây được gọi chung là “Bản Ghi Âm”). Bản Ghi Âm sẽ được dùng làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch tại KACIMAX, tùy theo quyết định của 3T VIỆT NAM.
  •          1.7. Bằng việc tham gia giao dịch trên KACIMAX, Thương Nhân/Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website và ứng dụng di động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử KACIMAX (sau đây gọi là “Quy Chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm Thương Nhân/Khách Hàng thực hiện giao dịch. 

  2. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

  •          2.1. Quy trình giao dịch dành cho Khách Hàng.

  o    Khách Hàng thực hiện theo các bước sau đây: 

  •   - Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là "Đơn Đặt Hàng")
  •   - Khách Hàng rà soát lại các thông tin của Đơn Đặt Hàng trước khi thanh toán. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh Toán” tại Mục Phương thức thanh toán để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm của Khách Hàng trên KACIMAX
  •   - Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên KACIMAX.
  •   - Khách Hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thanh Toán trên KACIMAX.
  •   - Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao/vận chuyển theo Chính Sách Giao Hàng trên KACIMAX.
  •   - Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên KACIMAX.
  •          2.2. Quy trình giao dịch dành cho Thương Nhân.

  o    Quy trình giao dịch của Thương Nhân tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Thương Nhân đó và 3T VIỆT NAM(sau đây gọi là "Hợp Đồng") và các quy chế/quy định áp dụng cho Thương Nhân được đăng tải trên Trung tâm bán hàng/Trung tâm dịch vụ (merchant center), theo đó:

  o    Thương Nhân thực hiện theo các bước sau đây:

  o    - Thương Nhân ký Hợp Đồng với 3T VIỆT NAM;

  o    - Thương Nhân cung cấp thông tin/hình ảnh/nội dung của Sản Phẩm để đăng tải trên KACIMAX theo quy định tại Hợp Đồng và Quy Chế này;

  o    – 3T VIỆT NAM sẽ thu tiền mua Sản Phẩm của Khách Hàng khi Sản Phẩm được bán cho Khách Hàng và sẽ thanh toán cho Thương Nhân theo thỏa thuận tại Hợp Đồng; và

  o    - Thương Nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên KACIMAX.

  3. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

  3T VIỆT NAM đã xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch cho Khách Hàng theo Chính sách bảo mật thông tin thanh toán. 

  4. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

  Thông tin của Khách Hàng cung cấp khi giao dịch trên KACIMAX sẽ được bảo mật theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng.

  5. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

  •          5.1. Khách Hàng và Thương Nhân không được phép sử dụng tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại của 3T VIỆT NAM trên KACIMAX vào (i) những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của 3T VIỆT NAM và đối tác của 3T VIỆT NAM; (ii) mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Khách Hàng/Thương Nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
  •          5.2. Thương Nhân không được đăng trên KACIMAX bất kỳ thông tin/hình ảnh/quảng cáo nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
  •          5.3. Khách Hàng và Thương Nhân không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của KACIMAX và/hoặc Thương Nhân và/hoặc Khách Hàng khác, dưới mọi hình thức.
  •          5.4. 3T VIỆT NAMcó quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên KACIMAX bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, 3T VIỆT NAMcó quyền chấm dứt Hợp Đồng nếu Thương Nhân vi phạm. 

  6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT TRÊN WAFOLI

  Hệ thống kỹ thuật của KACIMAX sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, 3T VIỆT NAM không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên KACIMAX, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của 3T VIỆT NAM. 

  7. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA 3T VIỆT NAM

  •          7.1 Quyền của 3T VIỆT NAM
  •          (i) Yêu cầu Thương Nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp Đồng;
  •          (ii) Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán Sản Phẩm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên trên KACIMAX phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với Sản Phẩm đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).
  •          (iii) Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên KACIMAX;

  o    (iv) Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của Khách Hàng và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng trên KACIMAX (sau đây gọi là “Tài Khoản KACIMAX”) bất cứ thời điểm nào nếu 3T VIỆT NAM nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho KACIMAX và/hoặc Thương Nhân khác trên KACIMAX mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng. Tuy nhiên, 3T VIỆT NAM sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.

  o    (v) Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên KACIMAX theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với KACIMAX bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của KACIMAX là của 3T VIỆT NAM. Việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của KACIMAX phải được sự đồng ý trước bẳng văn bản của 3T VIỆT NAM.

  •          7.2 Trách nhiệm của 3T VIỆT NAM

  o    (i) Đăng ký KACIMAX với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  o    (ii) Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Thương Nhân và Khách Hàng khi giao dịch trên KACIMAX;

  o    (iii) Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên KACIMAX được thực hiện chính xác, đầy đủ;

  o    (iv) Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên KACIMAX cung cấp các thông tin theo quy định tại Mục 9.2 của Quy Chế này;

  o    (v) Ngăn chặn và loại bỏ khỏi KACIMAX những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh;

  o    (vi) Loại bỏ khỏi KACIMAX những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này;

  o    (vii) Lưu giữ thông tin đã đăng ký của Thương Nhân, Khách Hàng và cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

  o    (viii) Hỗ trợ Khách Hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh với Thương Nhân sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng theo quy định trên KACIMAX;

  o    (ix) Trong mọi trường hợp, 3T VIỆT NAM không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng/Thương Nhân phát sinh trong quá trình giao dịch trên KACIMAX, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của 3T VIỆT NAM.

  Trong trường hợp Khách Hàng bị thiệt hại do lỗi cố ý của 3T VIỆT NAM, trách nhiệm của 3T VIỆT NAM đối với Khách Hàng chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà Khách Hàng mua trên KACIMAX.

  10. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG VÀ CAM KẾT

  •          10.1. Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên KACIMAX. 3T VIỆT NAM có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên KACIMAX. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 03 (ba) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên KACIMAX.

  Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Quy Chế; (ii) Hợp Đồng; và (iii) Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch.

  •          10.2. 3T VIỆT NAM, Thương Nhân và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.
  •          10.3. Địa chỉ liên lạc chính thức của 3T VIỆT NAM là: 
  • Tại thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ: P12A13, Toà nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: +8424.3368.7799
  • Email: [email protected]

   III.       Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

  1. Mục đích áp dụng

  Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website http://www.kacimax.com/.

  Chính Sách này mô tả cách KACIMAX tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên KACIMAX (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên KACIMAX được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 3 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên KACIMAX.

  2. Quy định cụ thể

  2.1. Về việc thu thập thông tin

  - Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại KACIMAX, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).

  - Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. KACIMAX không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo. 

  2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

  - Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và KACIMAX, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của KACIMAX, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của KACIMAX bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS.

  - KACIMAX có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. KACIMAX cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của KACIMAX. Khi thu thập dữ liệu, KACIMAX thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

  - Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng được các đối tác cổng thanh toán của KACIMAX bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. KACIMAX không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của KACIMAX.

  - Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được KACIMAX lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12(mười hai) tháng kể từ ngày Khách Hàng đóng tài khoản trên KACIMAX. Sau khi thời hạn này kết thúc, KACIMAX sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.

  - Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của KACIMAX, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống KACIMAX, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp KACIMAX phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… KACIMAX có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

  2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

  KACIMAX có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

  - Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào KACIMAX;

  - Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với KACIMAX, các website khác trong cùng hệ thống sở hữu của KACIMAX, hoặc ngược lại;

  - Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên KACIMAX;

  - Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

   2.4. Về việc liên kết với các website khác

  - Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên KACIMAX trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của KACIMAX tại www.kacimax.com.

  - Khách Hàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào KACIMAX từ các website khác không phải là website chính thức của KACIMAX.

   2.5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

  KACIMAX không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để KACIMAX cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

  - Ngoài các trường hợp nêu trên, KACIMAX sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, KACIMAX cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

  KACIMAX có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

  •          Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: KACIMAX có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp KACIMAX tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho KACIMAX sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  •          Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các công ty khác trong 3T VIỆT NAM và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với KACIMAXKACIMAX có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các công ty thành viên của 3T VIỆT NAM, các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của KACIMAX. Việc chia sẻ này giúp KACIMAX có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Bạn có thể quan tâm. Trong trường hợp các công ty thành viên của 3T VIỆT NAM và các công ty liên kết của KACIMAX được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
  •          Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của KACIMAXKACIMAX có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. KACIMAX cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
  •          Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được KACIMAX sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
  •          Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà KACIMAX có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, KACIMAX sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này. 

   2.6. Sử dụng Cookie

  KACIMAX cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của KACIMAX... nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp KACIMAX hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

   2.7. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

  Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của KACIMAX +84 24.3368.7799 hoặc gửi email đến địa chỉ: [email protected]

   IV.      Chính sách bảo mật thanh toán

  1. Mục đích áp dụng

  Hệ thống thanh toán thẻ trên website www.KACIMAX.com (sau đây gọi là "KACIMAX") được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của KACIMAX đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

  Ngoài ra, KACIMAX còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng, đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của khách hàng.

  2. Quy định cụ thể

  - Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

  Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.

  •          Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
  •          Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
  •          Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 

  - Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của KACIMAX áp dụng với khách hàng:

  KACIMAX cung cấp tiện ích lưu giữ thông tin thẻ để sử dụng cho các lần thanh toán sau trên KACIMAX.COM với nguyên tắc KACIMAX chỉ lưu khóa thông tin thẻ thanh toán đã được các Đối Tác Cổng Thanh Toán mã hóa. Vì vậy:

  •           Khách hàng lựa chọn sử dụng tiện ích: trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán khách hàng liên hệ với Đối Tác Cổng Thanh Toán để được giải quyết.
  •          Khách hàng không lựa chọn sử dụng tiện ích: thông tin Thẻ thanh toán của khách hàng không lưu trên hệ thống của KACIMAX mà được lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS trên các Đối Tác Cổng Thanh Toán.
  •          Khách hàng truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS.
  •          Khách hàng có thể tuỳ chọn sử dụng OTP để truy cập và giao dịch.
  •          KACIMAX cung cấp chức năng thanh toán một bước: khi khách hàng bật chức năng này, hệ thống sẽ mặc định thông tin nhận hàng/đặt hàng theo đơn hàng trước đó, hình thức thanh toán lựa chọn theo hình thức của đơn hàng đặt thành công trước đó. (khách hàng có thể tùy chỉnh thông tin nếu muốn)
  •          Hệ thống nội bộ giữa các modules của KACIMAX sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa private và public key đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu

  V. Chính sách bảo mật thanh toán

  1. Các hình thức thanh toán

  Khách hàng có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website KACIMAX.COM để thanh toán:

  1.1 Thanh toán trả trước: Là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:

  (i) Mã giảm giá (Gift Code);

  (ii) Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa);

  (iii) Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng. (Visa, Master, JCB, Amex, UnionPay…)

  (iv)  Ví điện tử MoMo.

  1.2 Thanh toán trả sau: Là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi KACIMAX.COM giao hàng, bao gồm:

  (i) Tiền mặt;

  (ii) Thẻ ATM (Thẻ ngân hàng; Thẻ thanh toán nội địa); Thẻ tín dụng và thẻ thanh toán quốc tế (Visa, Master, JCB, Amex, UnionPay…) qua máy quẹt thẻ POS của Ngân hàng. Khu vực giao hàng sử dụng được máy quẹt thẻ POS: Tại HCM/HN/khu vực khác theo kế hoạch kinh doanh của KACIMAX.COM.

  2. Chi tiết các hình thức thanh toán

  PHÂN LOẠI

  CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN

  SỐ LẦN SỬ DỤNG TỐI ĐA CHO 1 ĐƠN HÀNG

  CHI TIẾT

   

     ĐIỀU KIỆN ĐỂ THANH TOÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN

  TRẢ TRƯỚC

  1. Mã giảm giá (GiftCode)

  01 mã

  Mã giảm giá được tạo từ hệ thống quản lý của Wafoli.com

  Mã còn trong thời gian sử dụng và có giá trị thanh toán > 0.

  Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện của chương trình áp dụng Gift Code

  2. Thẻ

  Wa-Id

  01 thẻ 

  Thẻ phát hành theo Chương trình khách hàng thân thiết của Wafoli, dùng để tích điểm và tiêu điểm khi mua sắm, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tại các công ty thành viên của Wafoli.

  -          Thẻ còn số dư điểm khả dụng theo quy định tại Điều khoản.

  -          Điều lệ của Chương trình khách hàng thân thiết Wafoli.

  Khách hàng có thể tăng số dư điểm WaID bằng cách mua

  và nạp thẻ Giftcard WaID.

  3. Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán /trả trước nội địa)

  01 thẻ

  Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa của các ngân hàng trong nước phát hành có kết nối với cổng thanh toán.

  (*) Phụ lục danh sách ngân hàng.

  Để thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa, thẻ của khách hàng phải được

  đăng ký sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến, hoặc ngân hàng điện tử

  của Ngân hàng. Giao dịch phải được ghi nhận thành công từ thông báo

  cấp phép thành công do hệ thống cổng thanh toán trả về

  (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ).

  4. Thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế

  01 thẻ

  Thẻ tín dụng/ghi nợ/trả trước VISA, MasterCard, JCB, Union Pay, Amex của các Ngân hàng trong nước và nước ngoài phát hành.

  Giao dịch phải được ghi nhận cấp phép thành công do đúng hệ thống

  cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng

  theo quy định sử dụng của thẻ).

  5. Ví điện tử MoMo

  01 tài khoản ví

  Khách hàng phải cài ứng dụng ví điện tử MoMo trên điện thoại di động.

  (*) Phụ lục danh sách ngân hàng kết nối nạp tiền vào ví điện tử MoMo

  Ví MoMo của khách hàng đủ số dư khả dụng.

  Số dư và hạn mức chi tiết như sau:

  - Số dư trong MoMo tối đa: 50.000.000đ.

  - Số tiền thanh toán tối thiểu một lần là 1.000đ.

  Đối với tài khoản MoMo đã xác thực: Không giới hạn số lượt giao dịch

  có thể thực hiện.

  Đối với tài khoản MoMo chưa xác thực:

  + Số tiền thanh toán tối đa 500.000đ/ 24 giờ.

  + Chỉ thực hiện được tối đa 15 giao dịch.

  + Đối với tài khoản MoMo chưa xác thực như có liên kết thẻ quốc tế

  (Visa, Mastercard, JCB).

  + Số tiền rút thanh toán tối đa 5.000.000đ/ 24 giờ.

  + Không giới hạn số lượt giao dịch có thể thực hiện.

  TRẢ SAU

  6. Thanh toán bằng tiền mặt

  01 lần

  Thu tiền mặt khi giao hàng.

  Tiền Việt Nam Đồng thật và đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  7. Qua máy quẹt thẻ POS của Ngân hàng sử dụng: Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/Thanh toán/Trả trước nội địa), Thẻ tín dụng, Thẻ thanh toán quốc tế.

  01 thẻ

  Thẻ tín dụng/ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa và quốc tế được chấp nhận bởi máy quẹt thẻ POS của Vietcombank (trừ thẻ Diner Clubs) và máy quẹt thẻ Techcombank (Trừ thẻ American Express).

  Thẻ đủ điều kiện để quẹt thẻ trên máy quẹt thẻ theo quy định của ngân hàng

  thanh toán và tổ chức phát hành thẻ. Sau khi thực hiện quẹt thẻ trên máy,

  máy thông báo giao dịch thành công. Trong một số trường hợp đơn hàng

  có giá trị lớn hơn 3 triệu, chủ thẻ tín dụng quốc tế sẽ được yêu cầu chứng minh

   là đúng chủ thẻ nếu chữ ký trên thẻ không đúng với chữ ký trên hóa đơn.

  Lưu ý: Áp dụng hình thức thanh toán này cho đơn hàng giao tại khu vực

  HCM/HN/khu vực khác theo kế hoạch kinh doanh của WAFOLI.COM.

   

  3. Quy định áp dụng thanh toán

  3.1 Thanh toán trả trước và thanh toán trả sau: 

  Được áp dụng cho tất cả khách hàng của KACIMAX.COM sử dụng các hình thức thanh toán được chấp nhận.

   

  3.2 Lưu trữ thông tin - thanh toán một bước:

  Khi khách hàng thanh toán lần đầu tiên thành công thì có thể sử dụng chức năng thanh toán một bước. Để sử dụng, khách hàng đăng nhập tài khoản KACIMAX lựa chọn bật chức năng thanh toán một bước, hệ thống đã tự động lưu trữ các thông tin và đặt mặc định sẵn trong đơn hàng tiếp theo. 

  Các thông tin mặc định bao gồm:

  - Thông tin người đặt hàng: Tên, số điện thoại, địa chỉ, email (Nếu có).

  - Thông tin người nhận hàng: Mặc định giống thông tin người nhận của đơn hàng đặt thành công trước đó (Khách hàng có thể điều chỉnh nếu muốn).

  - Hình thức thanh toán mặc định theo đơn hàng trước đó (Khách hàng có thể tùy chọn thay đổi hình thức thanh toán khác).